WAT BIEDT LOGOS AAN?

LOGOS heeft er uiteraard een erezaak van gemaakt om al deze studentenwensen, in de mate van het mogelijke, te vervullen. Onze studenten vullen bovendien anoniem een enquête in waardoor we kunnen toetsen of we nog steeds de juiste koers varen.

Wat is onze huidige koers?

OP STUDIEVLAK

1. DE BEGELEIDING IN HET ALGEMEEN
- een realistische analyse van de slaagkansen gelet op de voorgeschiedenis van de student
- bijlessen voor één of meerdere vakken voorstellen
- een cursus van A tot Z uitleggen of alleen de probleemgebieden ervan
- een studie-organisatie uitstippelen en blijven opvolgen
- testen afnemen om naar de kennis te peilen, moeilijke oefeningen helpen oplossen
- blokschema’s opstellen en helpen naleven
- tijdens de examenperiode extra steun, tips en alle mogelijke informatie verschaffen
- na de examenperiode samen met de student het examen gaan inkijken
Kortom: je snel en efficiënt uit de startblokken helpen!


2. HET LESGEVEN IN CONCRETO
- elke student beschikt per vak over een specialist ter zake waarmee strikt individueel wordt samengewerkt
- bij de eerste les peilt de repetitor naar de capaciteiten van de student
- bij het begin van de volgende lessen wordt kort ondervraagd over de vorige sessie en kan de student uiteraard ook zelf vragen stellen
- tijdens de lessen wordt continu de nadruk gelegd op het juist structureren van de cursus en de samenhang tussen de verschillende delen ervan
- eventueel worden verbanden gelegd naar andere vakken toe
- de les wordt afgesloten met een korte samenvatting ervan en een opgave voor de volgende sessie: op te lossen oefeningen of een te studeren deel
- zo nodig maakt de student schema’s die de repetitor nakijkt
Kortom: er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden!LOGOS schenkt evenveel aandacht aan de persoon achter de student als aan het lesgeven. De repetitoren worden dus vooraf niet alleen klaargestoomd om les te geven, maar ook uitgebreid gebrieft over de vereiste persoonlijke aanpak.

Wat verstaan we hieronder?

OP INDIVIDUEEL VLAK

1. DE PERSOONLIJKE BENADERING
- tijdens de eerste sessie besteedt de repetitor voldoende aandacht aan een 'echte' kennismaking: waarom koos de student deze studierichting, is er al een broer of zus aan de unief, hoe leeft hij of zij in Leuven,...
- uiteraard spreken student en repetitor elkaar bij de voornaam aan
- gsm nummers mogen uitgewisseld worden: zeker tijdens de blokperiode moet de repetitor immers bereikbaar zijn voor dringende vragen
- voor elk probleem proberen we een oplossing te vinden
- tijdens de facultatieve oudervergaderingen kunnen ook problemen aangekaart worden
- na elke proclamatie trakteert LOGOS al haar studenten en analyseren we samen het resultaat
Kortom: LOGOS is het tweede kot, maar dan zonder bed!


2. DE NODIGE INFORMATIE
- we hebben alle info over studies: het semesterexamensysteem, het vereiste studiemateriaal en waar je het koopt, de optimale studiemethode per cursus, de ligging van de aula’s, de toekomstmogelijkheden van een bepaalde richting, de bestaande aanvullende studies,...
- we hebben alle info over examens: hopen examenvragen, de beste aanpak per examen, hoe om te gaan met welke prof en met de ombudsdienst, het examenreglement, de IAJ voorwaarden,...
- we hebben alle info over Leuven 'praktisch': huisvesting, kotnet, fietsen beveiligen, naar de studentendokter,...
- we hebben alle info over Leuven 'ontspanning': sportaccommodaties, culturele activiteiten, gastronomische plekjes, faculteitsfuiven, de filmzalen, interessantste boekenwinkels, cybercafés,...
Kortom: LOGOS weet er alles van, jij binnenkort ook!

© 2003 BG @ Syntagma